Fotovoltaika


Fotovoltaika

je technológia vyrábajúca elektrickú energiu zo slnečného žiarenia.. Slnečná (solárna) energia patrí medzi nevyčerpateľné zdroje energie, kde jej využitie nemá žiadny negatívny dopad na životné prostredie. Množstvo využitia energie závisí na klimatických podmienkach jednotlivých častí zemského povrchu. Je dobre využiteľná nielen v oblastiach s dlhým slnečným svitom ale aj vo vyšších nadmorských výškach. Elektrická energia sa týmto spôsobom vyrába nehlučne, bez akýchkoľvek pohyblivých súčastí a bez vedľajších nepriaznivých následkov. Fotovoltaický systém pracuje automaticky, bez obsluhy a veľkých nárokov na údržbu. Proces priamej premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu prebieha vo fotovoltaickom článku. Zoskupením týchto článkov rôznych veľkostí a výkonu do fotovoltaických panelov vzniká základ celého systému. Fotovoltaický panel je schopný vyrábať elektrickú energiu aj bez priameho osvetlenia na základe difúzneho žiarenia. Najviac rozšírené fotovoltaické panely sú vyrobené z kremíkových článkov, kde rôznym spracovaním kremíka sa delia na články:

- monokryštalické:

skladajú sa z jedného kryštálu, účinnosť sa pohybuje v rozmedzí 13 až 17%.

- polykryštalické:

skladajú sa z mnoho rôzne orientovaných kryštálov, účinnosť sa pohybuje v rozmedzí 12 až 14%

>>>>>>