Monitoring


Neoddeliteľnou súčasťou fotovolataických systémov je monitoring. V podstate ide o systém, ktorý monitoruje celú prevádzku fotovoltaickej elektrárne. Jednotlivé meniče sú medzi sebou poprepájané a pripojené do dataloggeru. Datalogger je zariadenie, ktoré z jednotlivých striedačov zbiera a ukladá monitorovacie dáta. Datalogger je akési riadiace centrum monitoringu, ktoré riadi spracovanie nazhromaždených údajov s fotovoltaického systému. Prístup k týmto údajom je prostredníctvom osobného počítača pripojeného priamo do dataloggeru (offline) alebo efektívnejší prístup a to cez webové rozhranie resp. cez internet (online). Online prístup je v praxi najpoužívanejší a môžete ho aplikovať všade tam , kde je prístup na internet a prostredníctvom notebooku , smartphonu alebo tabletu. Jednoducho môžete mať prehľad o svojej elektrárne aj keď sa nachádzate kdekoľvek v zahraničí a máte možnosť pripojiť sa na internet. Ďalšou výhodou je že datalogger má podporu u väčšinou každého výrobcu Meničov a datalogger dokáže komunikovať takmer s každým meničom na našom trhu. Monitoring ma nasledujúce výhody:

  • - Nepretržitý a neobmedzený prístup k dátam o FVE
  • - Prístup k aktuálnej produkcií ( výrobe) FVE pomocou webového prehliadača
  • - Nepretržitý monitoring každého meniča a stringu FVE
  • - Vizualizácia dát – prehľadne spracovanie výkonu FVE
  • - Štatistiky – denné, týždenné, mesačné ,ročné
  • - Okamžitá výstraha v prípade prerušenia výroby
  • - Diagnostika