INŠTALÁCIE


Poskytujeme služby v oblasti elektroinštalácií. Realizujeme široký rozsah činností v nasledovných oblastiach :
 • - Elektroinštalácie bytových objektov a rodinných domov
 • - Elektroinštalácie v priemyselných objektov
 • - Elektroinštalácie hotelov a polyfunkčných domov
 • - Realizácie bleskozvodov
 • - Zhotovenie prípojky
 • - Inštalácia a montáž elektrozariadení
 • - Montáž a pripojenie pracovných strojov
 • - Montáž interiérových a priemyselných svietidiel
 • - Elektrické vyhrievanie odkvapov a žľabov
 • - Oprava a údržba elektrických zariadení
 • - Výroba elektrických rozvádzačov