Vonkajšie inštalácie


    Realizujeme:

  • - Montáž exteriérových a priemyselných svietidiel
  • - Montáž verejného a záhradného osvetlenia
  • - Elektrické vyhrievanie odkvapov a žľabov
  • - Montáž bleskozvodov