Revízie


  • - vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov
  • - revízie strojov a zariadení
  • - revízie elektrického ručného náradia
  • - zhotovujeme elektroinštalačné projekty
  • - projekty bleskozvodov