LED Technológie


Ponúkame inštaláciu svietidiel, páskou, a iných zdrojov svetla založené na LED technológií. LED technológia je založená na polovodičovej dióde emitujúca svetlo. Svetelná dióda je v prvom rade diódou a prepúšťa prúd iba jedným smerom .Svetelná dióda nevie vyžarovať biele svetlo. Efektu bieleho svetla sa dosahuje pomocou nanesenej vrstvy luminoforu. Niektoré svetelné diódy emitujú ultrafialové žiarenie, ktoré je luminoforom transformované na biele svetlo. V posledných rokoch došlo k podstatnému zrýchleniu vývoja LED technológie. Dynamický rastie pomer svetelného výkonu k elektrickému príkonu. Dnes svetelné diódy mnohonásobne prekračujú výkonnosť klasických žiaroviek dokonca aj úsporné žiarovky.

Výhody LED technológie:

  • - Veľmi nízka spotreba – ušetrí 57 -90% nákladov za osvetlenie
  • - Dlhá životnosť – 80 000 až 100 000 hodín
  • - Vysoká kvalita svetla
  • - Šetrnosť k životnému prostrediu – neobsahuje ortuť, znižuje produkciu CO2