IT SLUŽBY


Naša spoločnosť poskytuje služby aj v oblasti informačných technológií. Informačné technológie sú v súčasnej dobe považované za rozhodujúci faktor ovplyvňujúci ekonomický a spoločenský vývoj. Pre dynamiku svojho vývoja, svoj rozsah a dosah sú informačné technológie pre súčasnú spoločnosť nevyhnutné. Naším cieľom je poskytovať efektívne a profesionálne služby v oblasti IT technológií. Zaoberáme sa servisom PC, správou sieti a sieťových technológií a predajom HW/SW. Ponúkame individuálny prístup k naším klientom a zároveň rešpektujeme rozdielne možnosti a odlišné priority každého z nich. To sa odráža vo voľbe najvhodnejšieho riešenia. Zákazníkom ponúkame nasledujúce služby:Zákazníkom ponúkame nasledujúce služby:

  • - Servis PC
  • - Správa siete a sieťové riešenia
  • - Predaj HW/SW