Správa sietí a sieťové riešenia


Potrebujete zriadiť bezdrôtové pripojenie pre svojich zamestnancov? Zabezpečiť firemné dáta pred externými hrozbami? Skonsolidovať vašu sieť pre rýchlu komunikáciu, bezproblémové zdieľanie súborov na pracovisku a množstvo iných vecí týkajúcich sa počítačových sietí? Dobre nastavená firemná počítačová sieť pomáha k rastu produktivity zamestnancov, k ich spokojnosti a nehovoriac o radosti zamestnávateľa. Pomocou kvalitného pripojenia na vašu sieť budete mať vaše dáta neustále k dispozícií a dostatočne chránené tak aby sa nedostali do nevyžiadaných rúk.

Ponúkame:

  • - Nastavenie a zabezpečenie Wifi siete – AP, router
  • - Pripojenie zariadenia do internetu
  • - Inštalácia sieťových tlačiarní, IP kamier, diskov a iných sieťových zariadení
  • - Návrh a realizácia domácej alebo firemnej siete – metalickej alebo wifi
  • - Inštalácia servrovych OS
  • - Konfigurácia emailových kont
  • - Záloha a obnova maiboxov
  • - Poradenstvo