Zemné inštalácie


Zemné inštalácie sú fotovoltaické systémy inštalované na väčších zemných voľných plochách o menovitom výkone od 500kWp až niekoľko desiatok MWp. Ako základ fotovoltaickej elektrárne na voľných plochách sú fotovoltaické panely, ktore sú inštalované na zemných nosných kovových konštrukciách . Nosná konštrukcia je navrhnutá tak, aby mala čo najoptimálnejší sklon a odstup jednotlivých rad od seba v danej lokalite. Veľmi dôležitá je aj orientácia panelov. Najoptimálnejšia orientácia v našich lokalitách je smer juh, pri iných orientáciách je energetický zisk menší. Pokiaľ chceme využiť čo najviac energetický zisk musíme použiť pohyblivú konštrukciu tzv. tracker, ktorý natáča panely za slnkom tak, aby žiarenie dopadalo vždy kolmo na panely. Konštrukcie sa využívajú aj ako nosná konštrukcia stringboxov, meničov a kabeláže. Ostaná kabeláž je umiestnená v zemi. Meniče ako riadiace centra fotovoltaických systémov sú riešené ako kontajnerový systém – menič alebo meniče sú umiestnené v kontajneroch , alebo individuálny systém – meniče sú umiestnené rovnomerne po celom fotovoltaickom poli. Pripojenie fotovoltaickej elektrárne je priamo do distribučnej sieťe (On Grid) prostredníctvom trafostanice, ktorá je pripojená do siete vysokého napätia.