Strešné inštalácie


Strešné inštalácie sú fotovoltaické systémy inštalované na voľných strešných plochách o menovitom výkone 10 az 100 KWp. Tieto fotovoltaické systémy sú inštalované na strechách výrobných hál , hospodárskych budov, skladov apod. Základ tvoria fotovoltaické panely, ktoré sú inštalované na nosných kovových konštrukciách. Podľa typu a orientácie strechy sa navrhne čo najoptimálnejšiu konštrukciu tak aby bol čo najefektívnejšie energeticky zisk. Orientácia panelov je najideálnejšia smer juh , ale nakoľko je orientácia náročnejšie vyriešiť ako pri pozemných inštaláciách, volí sa orientácia východ až západ. Sklon panelov je prispôsobený sklonu strechy, v prípade rovných striech je sklon resp. cela konštrukcia riešená podobne ako pri zemných inštaláciách. Meniče ako riadiace centra celého fotovoltaického systému sú inštalované v čo najkrajších dĺžkach od panelov aby boli čo najmenšie straty na vodičoch kabeláže. Pripojenie fotovoltaického strešného systému je riešené priamym pripojením do siete GRID ON prípadne je systém realizovaný ako ostrovný autonómny systém, ktorý je nezávislý od distribučnej elektrickej siete. Pokiaľ ide o priame pripojenie do distribučnej elektrickej siete 3x 400V 50Hz vyrobená energia je spotrebovaná v objekte kde je fotovoltaický systém inštalovaný a prebytok nespotrebovanej vyrobenej elektrickej energie je dodaný do distribučnej elektrickej siete. Dodaná energia do distribučnej siete je vykupovaná distribútorom elektrickej energie. Na pripojenie fotovoltaického systému je potrebné mat zmluvu s distribútorom elektrickej energie, ktorej podliehajú náležite legislatívne a technické podmienky.