Mikroinštalácie


Mikroinštalácie sú fotovoltaické systémy o menovitom výkone 1 až 5 kWp umiesnené na voľných strešných plochách a ostatných plochách budov. Využitie tohto typu inštalácie majú hlavne ako zdroj elektrickej energie v domácnosti. Tieto systémy sa ako ostrovný systémy využívajú hlavne na ohrev teplej vody . Na takýto ohrev sa používa fotovoltaický ohrievač vody , ktorý využíva elektrickú energiu vyrobenú priamo v paneloch. Takýto ohrievač špeciálne upravenú vyhrievaciu špirálu určenú pre jednosmerný elektricky prúd. V praxi sa používajú hybridné ohrievače. Po nahriatí vody na predvolenú teplotu sa ohrievač vody vypne a automaticky presmeruje elektrickú energiu do meniča (Obrázok A), kde sa zmení jednosmerný prúd (DC) na striedavý (AC). Ekologicky vyrobený elektrický prúd sa prednostne spotrebováva v rámci vnútornej elektrickej siete. Takto vyrobená elektrická energia je nielen šetrná k životnému prostrediu, ale prináša majiteľovi nemalé finančné prostriedky za ušetrenú elektrickú energiu z verejnej siete.