Fotovoltaika


Fotovoltaický systém vznikne správnym pripojením FV panelov do funkčného celku. Vo fotovoltaickych panelov je vyrobený jednosmerný prúd ktorý sa musí premeniť na striedavý prúd, ktorý je potrebný v elektrickej distribučnej sieti s predpísanými parametrami. Na tento účel slúžia meniče ( invertor, striedač ). Menič je riadiace centrum celého fotovoltaického systému. Je potrebné aby účinnosť meniča bola čo najväčšia. V praxi meniče dosahujú účinnosť 95% a viac.Podľa spôsobu pripojenia fotovoltaickeho systému su rôzne typy inštalácií a to:

- Autonómne (Ostrovné) systémy GRID OFF

- používajú sa najmä tam, kde nie je prístup k elektrickej distribučnej sieti, chaty, elektrické zariadenia popri cestách a pod. Tento systém potrebuje batérie, kde sa vyrobená energia skladuje.

- Pripojenie na elektrickú distribučnú sieť GRID ON

– fotovoltaický systém je pripojení priamo do elektrickej distribučnej siete a dodáva elektrickú energiu. Pri týchto fotovoltaických systemov je potrebné mať zmluvu s distribútorom elektrickej energie.

Výhody fotovoltaickej elektrárne:  • - Zníženie účtu za elektrickú energiu
  • - Jednoduchá údržba
  • - Ekológia
  • - Energetická nezávislosť
  • - Zvýšenie zhodnotenia majetku
<<<<<<